Als ik toe geef dat ik deze familie wilde van uit vrije wil, dan word ik meer zichtbaar, net als jij en Frank

Een warme dag met onrust op de wegen vanwege het boerenprotest houdt deze dame niet tegen om naar ons (fluister)huis te komen.

Ze heeft er lang over nagedacht of beter gezegd op ingevoeld om te komen.

Het moment is daar.

Het moment om te onderzoeken wat haar persoonlijke relatie is met seksueel misbruik op een diepere laag.

Ze vertelt over haar kwaliteit van woorden geven.

Dat zie ik ook terug in haar medicijnwiel (creatiewiel).

Ze heeft als levenspad de 3.

Dit getal op deze plek staat voor het lijf ten volle ervaren en daar woorden aan geven.

Dan heeft ze ook nog een 12 als karma.

Deze staat voor alles wat ergens over te zeggen is onder woorden brengen in de breedte.

Het valt me op hoe goed ze zichzelf kent.

Ze heeft al veel aan zichzelf gedaan.

Dit is de volgende stap.

Dit is de stap van meer vanuit haar lichaam gaan praten en in haar lijf gaan ervaren.

Ze gaat liggen.

Er is veel aanwezig in haar lijf.

Het meest vallen haar de handen op.

“Het is raar te merken, de handen zijn niet van mij.

Ze veranderen steeds van wie ze zijn.”

“Ik ervaar er iets raars bij in mijn hoofd.

Het is kortsluiting in mijn hoofd.”

Er komt een ervaring boven van mannenhanden die een vrouw doden.

Het lijken mannenhanden van een man van 40 – 50 jaar.

 

Veel verdriet.

En ook niet aanwezig in het lijf

Eerder gaf Mandy ook aan dat ze goed kon dissociëren daar zit vanuit haar herkenning in.

Mandy geeft aan dat de vrouw die met de handen gewurgd wordt de energie heeft van haar oma.

De moeder van haar moeder.

Dat is nare energie.

Ik besluit met de man terug te reizen.

Naar waar het begon.

Zoek de eerste ervaring maar die daaraan ten grondslag ligt.

Er komt een ervaring in een kille, donkere, natte ruimte boven.

Ze voelt zich een jongen van tussen de drie en vijf jaar.

De kleine jongen voelt zich verdoofd.

Er is een moeder.

Een boze moeder.

Het voelt wel dat er anderen zijn.

“Het zijn nare mannen.

Dit is een plek waar nare dingen gebeuren.

Er zit iets om mijn rechterenkel.

Ze mogen me misbruiken van mijn moeder.

Mijn moeder krijgt hierdoor aanzien.

Mijn moeder zit rechts in de hoek”.

De jongen ligt op een tafel van steen in het midden.

De mannen genieten.

Mandy zegt tussendoor dat dit satanisch voelt.

Waarna de jongen vertelt dat de mannen ervan genieten en dat het om macht gaat.

“Er is een hand om mijn keel”.

De jongen brengt al zijn aandacht naar “niet doodgaan”.

“Niet doodgaan” wordt zijn mantra.

Zolang er het gevoel van stikken is, is er leven.

De jongen voelt ook pijn in zijn borst.

“Dat is het ergste.

Ze snijden dat daar open.”

Er komt het verhaal dat er bloed wordt afgetapt.

Mandy zegt tussendoor dat ze moet denken aan wat ze gelezen heeft over andronochem.

Ze vertelt zich te herinneren dat zij op diezelfde plek onmiddellijk pijn had toen ze er over las.

Ik beweeg in de begeleiding van de jongen toe naar het moment dat er het besef komt dat het lichaam zo echt niet verder kan leven.

Direct dan dient de sterfervaring zich aan.

De ziel ervaart uit het lijf te zijn.

Daar zat geen bewustzijn op door het verdoofde gevoel.

Ether is de term die valt als het om het verdoofde gevoel gaat.

Voor het eerst ziet de jongen zijn eigen dode kapotte lichaam.

Er komt bewustzijn op.

Kwartjes vallen.

Dit leven kon niet doorgaan door dit extreme handelen van 6 / 7 mannen

 

Moeder krijgt aanzien is een zinnetje wat bij mij is blijven hangen

Vooral omdat Mandy in het voorgesprekje heeft gezegd dat ze uit eerdere sessies weet dat de moeder van haar moeder een hand in de dood van haar man heeft gehad.

Mandy heeft genoemd dat zij vond dat haar oma al wel genoeg aanzien had als vrouw van deze huisarts, maar dat oma dat niet genoeg vond.

Ze verkreeg meer aanzien door met een andere man te trouwen.

De man die haar hielp haar eerste man te vermoorden.

Ik besluit de moeder van moeder te willen spreken.

Ook omdat Mandy in de ervaring van het jongetje diverse malen zegt dat de moeder op haar oma lijkt.

Dezelfde energie.

Ik krijg haar vrij snel te spreken.

Ik vraag haar mij en Mandy een indruk te geven van haar sterven.

Hierdoor gaat ze zelf ook ten volle ervaren dat ze zelf niet meer leeft.

Een deel van oma had dat nog niet helemaal door.

Dat heeft tijd nodig omdat haar nog niet helemaal duidelijk is dat ze in deze realiteit geen levend lichaam meer heeft.

Mandy begint heel helder te zien wat er gaande was.

Oma had mediamieke gave.

De tweede man van oma zag dat en bewonderde dat.

Als vrouw van de huisarts zag niemand dat.

Haar werd aanzien binnen bepaalde kringen beloofd.

De tweede man, Opa met enge zware magie, heeft om haar te krijgen de eerste man uit de weg geruimd.

Oma neemt het verhaal over;

“Ik had contact met overledenen.

Ik kon spelen met energie, contact maken beïnvloeden en manipuleren van niet stoffelijke dingen.”

Ik ben nog bezig, Mandy, haar moeder en haar zus te beïnvloeden. Constant.

Dat geeft me het gevoel van macht en aanzien. Ik ben altijd in dienst van het duister.”

Als Mandy zes jaar oud is, leeft oma nog.

Iedere keer als ze oma ziet, neemt ze heel duidelijk de duistere energie waar.

Ze kijkt die energie als kleine meid heel onbevangen recht aan.

Het is een herhaling van de kleine jongen maar dan niet in zo’n benarde positie.

Doordat de ervaring van de jongen in haar zit, kan ze juist de energie waarnemen waar oma mee werkt.

Het besef dringt bij Mandy door dat het sterven van de jongen een vorig leven van haarzelf was.

Ze voelt dat de boosheid van de jongen richting zijn moeder, dezelfde boosheid is als de boosheid van haar naar haar oma.

Vandaar de handen aan het begin van de sessie.

Die handen veranderden van mijn handen, mannenhanden en weer terug.

We zijn boos en willen haar wurgen.

Als jonge Mandy begrenst ze oma’s energie goed.

Door het recht aan te kijken.

Maar als oma sterft en oma niet meer in een fysiek lijf bij haar aanwezig is, vergeet ze het.

De momenten dat het oma beïnvloedde en haar energie heel erg verlaagde blijken de momenten te zijn waarop Mandy in dit leven zelf is misbruikt.

Er komen een heleboel kwartjes tegelijk naar beneden.

Zo wordt er verbinding gemaakt met de moeder van de jongen die zo veel op oma lijkt.

Zowel deze moeder van de jongen als oma blijken gevangen te zitten in een web.

Een cirkel van wedergeboorte waar ze niet uit kunnen.

De verbinding met de bron/ god is verstoord en dan kom je er niet meer uit.

Mandy helpt beide dames de verbinding weer te maken.

Ik moest in deze familie geboren worden.

Nee, ik wilde in deze familie geboren worden.

Het besef komt dat Mandy geboren wilde worden, vanuit vrije wil bij deze oma en met de ervaringen van de jongen.

“Dat betekent wel meer verantwoordelijkheid dan als ik zeg; dat ik moest.

Als ik toe geef dat ik dit leven wilde van uit vrije wil, dan wordt ik meer zichtbaar, net als jij en Frank.”

Ze wilde een krachtige energiewerker worden en dat kon op deze manier.

“Je kunt nu psychopathische energie op zijn plek zetten,” zei ik.

Weten dat deze energie er is, maar hem geen ruimte geven die hij niet hoort te hebben.

Hij de kleine jongen kan dat, omdat hij de energie heel goed kent.

De oma kan daarin samenwerken met Mandy.

Maar eerst komt er nog een opdracht door, die Mandy de komende maanden mag geen vervullen om de boosheid van de kleine jongen een plek te geven.

Daderschap werd recht aangekeken, de slachtofferrol werd helemaal doorleeft en opnieuw ervaren en de toeschouwer werd gezien voor wie ze is .

Dit om uit het dramadriehoek stappen te zetten op de weg van de held.

Heel veel dank, Mandy voor je vertrouwen in mij.

Mag ik dit heldenverhaal op www.medicineloes.com zetten en van daaruit op de fb-pagina medicine loes liefdevol rebelleren delen?

 

Hey goedemorgen lieve Loes,

Dat is snel dank je wel!

En nog ter aanvulling ik lag de hele sessie gisteren met kracht de open gesneden wond op mijn borstbeen/hart dicht te drukken. En ik realiseerde me later dat in dit leven als Mandy dat op deze plek ik mijn hele leven al een verkleving heb zitten die pijn doet/trekt als ik mijn borst helemaal open. Dat heb ik dus fysiek mee genomen uit het leven van het vermoorde jongetje!

Ja, het is prima om dit verhaal te gebruiken en op jouw site te zetten.

Liefdevolle groet, Mandy

Geef een antwoord